Tampon štampa

Tampon štampa

Ovo je tehnika duboke štampe sa indirektnim otiskivanjem, gde se gumenim tamponom sa štamparske forme (klišea) boja prenosi na željeni predmet. Ova vrsta štampe se najčešće koristi za štampu na zakrivljenim površinama predmeta izrađenih od raznih materijala kao što su staklo, keramika, plastika, guma, metal. Na neki način, tampon štampa predstavlja proces kojim se 2D slika prenosi na 3D objekat.

Najčešći artikli koji se štampaju tehnikom tampon štampe jesu olovke, upaljači, šoljice, pepeljare, privesci i drugi promotivni artikli. Tampon štampa predstavlja na neki način revoluciju u štampi.

Danas je moguće štampati na svim vrstama materijala, raznih oblika i površina. Ova vrste štampe je našla svoju primenu u svim vrstama industrije tako da o njenoj popularnosti ne treba puno trošiti reči.