Sito štampa

Sito štampa

Predstavlja jednu od najstarijih vrsta štampe. U novije vreme doživela je potpuni preokret i postala opšte prihvatljiva tehnika štampanja u svetu i kod nas. Uz pomoć sito štampe, moguće je ostaviti otisak na skoro svim vrstama materijala ravnih površina.

Sito štampa je tehnika štampe pri kojoj se otisak stvara na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu izrađenu od svile koja je zategnuta na drveni ili aluminijumski ram. Sito štampom se može štampati u više boja na različitim materijalima.

Opseg primene sito štampe nije ograničen tako da se može štampati na staklenim, plastičnim, tekstilnim, metalnim, drvenim i kramičkim materijalima.

Sito štampa se prevashodno radi na glatkim površinama. S obzirom na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla svoju primenu u mnogim industrijskim granama, a posebnu primenu ima u tekstilnoj industriji.