Ofset štampa

Ofset štampa

Spada u tehnike indirektne štampe, što podrazumeva postavljanje ploče na jedan cilindar pri čemu se ista ne otiskuje na papir već na gumenu prekrivku na drugom cilindru. Nakon toga sledi proces otiskivanja boje na papir koji prolazi između dva cilindra.

Kod ove vrste štampe, štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama. Štamparska forma je tako osmišljena da štampajuće površine primaju boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a odbijaju boju.

Ova vrsta štampe je pogodna za štampanje: letaka, brošura, plakata, memoranduma, blokova, knjiga, flajera, etiketa, časopisa, kalendara, mapa, fascikla, razglednica, pozivnica i mnogih drugih sličnih stvari.

Naša kompanija trenutno može da ponudi ofset štampu u tabaku, dok je u planu širenje kapaciteta na ofset štampu u rolni.