Flekso štampa

Flekso štampa

Ovoj štampi, štamparija Grafomed posvećuje najviše pažnje i daleko najveću količinu svojih sredstava štamparija ulaže baš u ovu štampu. Flekso štampa je deo grafičke industrije u kojoj je trenutno prisutna najveća ekspanzija što se tiče inovativno-tehnološkog aspekta. To je direktna vrsta visoke štampe gde se boja na materijal prenosi pomoću fotopolimernih ploča.

Širok dijapazon materijala (samolepljivi polipropilen, PVC, polietilen, papir, WAL filmovi, shreenk, specijalni papir za vinske etikete...) koji smo u mogućnosti da prerađujemo, UV bojama i opremom poslednje generacije, omogućava nam da odgovorimo na svaku želju i zamisao klijenata.

Možemo odgovoriti svim zahtevima u industrijama poput: prehrambene, farmaceutske, kozmetičke industrije, vinskoj industriji, proizvodnji sokova, industriji ulja, industriji konditorskih proizvoda… Oprema koju posedujemo i zaposleni stručni kadar, omogućavaju nam da se promene posla odvijaju veoma brzo, tako da ni manji tiraži kod nas nisu problem…